KBD_BasicChainChoker_YG.jpg KBD_BasicChainChoker_RG.jpg

Basic Chain Choker

130.00
KBD_Basic_Chain_YG.jpg KBD_Basic_Chain_RG.jpg

Basic Chain Necklace

from 140.00
Extra Long Basic Chain KBD_ExtraLongBasicChain_WhiteGold.jpg

Extra Long Basic Chain

600.00
Mini Mini Letter Necklace (custom) KBDMINI_MINI__WHITE_NECKLACE.jpg

Mini Mini Letter Necklace (custom)

from 196.00
Say It Necklace (Custom) SayItNecklace_WG_KellyBelloDesign.jpg

Say It Necklace (Custom)

1,530.00
DiamondAccentNameplate_YG.jpg DiamondAccentNameplate_RG.jpg

Diamond Accent Mini Name Plate Necklace

from 470.00
A_Necklace_Gold.jpg B_Necklace_White.jpg

Mini Letter Necklace

230.00
KBD_Mini Letter NecklaceCustom_YG.jpg TripleMiniLetter_Necklace_WhiteGold_VIP.jpg

Mini Letter Necklace (Custom)

from 280.00
Aquarius_Necklace_RG.jpg Aquarius_Necklace_WG.jpg

Mini Zodiac Necklace

210.00
Aquarius_Lariat_RG.jpg Aquarius_Lariat_WG.jpg

Mini Zodiac & Diamond Lariat

430.00
L O V E Redefined Necklace LOVE_Necklace_Whole_Gold.jpg

L O V E Redefined Necklace

320.00
DoubleMiniLetterChoker_XO.jpg DoubleMiniLetterChokerBust.jpg

Double Mini Letter Choker

from 470.00
KBD_DoublePaveLetterLayerNecklace_YG.jpg KBD_DoublePaveLetterLayerNecklace_RG.jpg

Double Pave Letter Layer Necklace

820.00
KBD_LayerNecklace_YG_.jpg KBD_LayerNecklace_RG_.jpg

Double Layer Necklace

560.00
KBF027TDN_RG.jpg KBF027TDN_ThreeTone.jpg

Triple Diamond Layer Necklace

884.00
TripleLayerNecklace_Pastels_YG.jpg TripleLayerNecklace_Pastels_WG.jpg

Pastels Triple Layer Necklace

720.00
KBF027TCN_Cool.jpg KBF027TCN_YG.jpg

Triple Color Layer Necklace

720.00
Translucent_PaveLetterNecklace.jpg Translucent_PaveLetterNecklace_WG.jpg

Translucent Pave Letter Necklace

350.00
Translucent_LetterNecklace_YG.jpg

Translucent Letter Necklace

170.00
Mini Pavé Letter Necklace (custom) MiniLetterPave_RG.jpg

Mini Pavé Letter Necklace (custom)

from 586.00
Basic Reversible Choker BasicReversibleChoker_WG_KBD.jpg

Basic Reversible Choker

640.00
Diamond Choker DiamondChoker_RG_KBD.jpg

Diamond Choker

2,120.00
Pearl Choker PearlChoker_WG.jpg

Pearl Choker

950.00
Rainbow Choker KBD_RainbowChoker_RG.jpg

Rainbow Choker

1,100.00
RainbowandDiamondChoker_YG.jpg Rainbow&DiamondChoker_RG.jpg

Rainbow & Diamond Choker

2,150.00
KBD_Mini AuraRainbowChokerYG.png

Mini Aura Rainbow Choker

1,164.00
Aura Lariat Choker AuraChoker_WhiteGold.jpg

Aura Lariat Choker

from 1,600.00
Mini Dahlia Lariat Choker MIniDhaliaLariatChoker_Pear_WhiteGold_zoom.jpg

Mini Dahlia Lariat Choker

1,590.00
Dahlia Lariat Diamond Choker DHALIALARIATCHOKER_White_KBD.jpg

Dahlia Lariat Diamond Choker

from 1,800.00
Dahlia Lariat Color Choker DHALIALARIAT_RUBYCHOKER_KBD.jpg

Dahlia Lariat Color Choker

1,800.00
Love Choker (custom) LoveChoker_KBD.JPG

Love Choker (custom)

from 604.00
Ball Body Chain BallChainBodyChain_WhiteGold.jpg

Ball Body Chain

960.00
Bar Necklace BarNecklace_RG.jpg

Bar Necklace

476.00
Balloon_A_YG.jpg Balloon_A_RG.jpg

Balloon Letter Charm

326.00